Archiv für den Monat: Dezember 2015

New light on the cooperation East – West (cz)

Vzpomínka na Dr. Klause Baumgartnera – zemrel 10.12. 2015

Klaus Baumgartner a Bernská stopa na  Severni Moravě.

Rok 1989 znamenal v tehdejším Československu nejen zásadní změnu politických poměrů v zemi, ale i proměnu přístupu ke správě a řízení společnosti na Všech úrovních. V regionální politice se hledaly cesty, jak přivést občany k participaci na rozvoji svého území. Jedním z prvních, ne-li zcela prvním úspěšným pokusem, byl regionální rozvojový koncept Jeseníky 2000 na severní Moravě.

Díky krajanům žijícím ve Švýcarsku – hl. GD- se podařilo získat podporu tomuto projektu zejména v kantonu a městě Bernu. Nebyla to však jen podpora hmotná a finanční, ale i podpora morální, kterou svými dvěma náštěvami v Jeseníku, lemujícími začátek a dokončení projektu, podpořil úsilí všech zúčastněných tehdejší primátor Bernu Klaus Baumgartner.

Jeho návštěva v roce 1994 znamenala velké povzbuzení v obtížné etapě změny myšlení a přístupu občanů ke svému regionu a návštěva v roce 2005 pak mohla zhodnotit výsledky desetileté práce, završené vytvořením strukturovaného dokumentu s popisem všech kroků a rozhodnutí, kterých bylo třeba v průběhu let učinit.

Tento dokument se stal dokonce studijním materiálem pro odborné vysoké školy, zabývající se regionálním rozvojem.

Tak i po letech je v regionu znát Bernská stopa nejen v konkrétních rozvojových výsledcích projektu, ale i ve vzpomínkách účastníků tehdejšího dění na osobní angažovanost primátora Bernu Klause Baumgartnera, jehož si v souvislosti s jeho úmrtím připomínáme.

Dr. Jindrich Němčík

In Memoriam Klaus Baumgartner

In memoriam Klaus Baumgartner

Am 10. Dezember 2015 ist der ehemalige Stadtpräsident von Bern verstorben. Im Gedenken an ihn möchte ich hier an seine Weltoffenheit und Weitsichtigkeit erinnern: Im August 93 – nach dem Besuch von Gorbatchow in Bern – sprach ich mit Klaus Baumgartner über die Idee, stellenlosen Schweizer Fachleuten einen Berufsstage in osteuropäischen Ländern zu vermitteln. KB war sofort bereit, ein Pilotprojekt zu lancieren und machte einen entsprechenden Vorstoss an den Bundesrat. Die Stadt Bern startete das Projekt „Pionier sein statt stempeln“ , aus welchem 1 Jahr später das gesamtschweizerische Projekt „Stage Ost“ wurde. Dieses würde sich heute übrigens für hier stellenlose Jugendliche aus Nordafrika eignen. Das damalige Echo in den Medien war zum Erstaunen von KB sehr gross. Im Dez 94 berichtete das Schweizer Fernsehen in der Sendung 10 vor 10 über die Region Jesenicko in Tschechien, wo eine ganze Gruppe von Stagiaires aus der Schweiz erfolgreich wirken konnte und von den Einheimischen positiv aufgenommen wurde. KB wollte persönlich vor Ort einen Augenschein nehmen, und ich durfte ihn bei seiner Reise begleiten. Er legte im Kurort Jesenik den Grundstein zum „Berner Brunnen“ , den die Burgergemeinde Bern finanziell ermöglicht hatte.

Georg J. Dobrovolny, Dr. oec. HSG

FORUM OST-WEST   Geschäftsführer