Schlagwort-Archive: medizinische Geräte

Aufruf: Spitalbedarf Charkiw, Ukraine

Wir suchen folgenden Spitalbedarf – Liste siehe unten –  für eine Hilfslieferung nach Charkiw, Ukraine. Wer kann uns einen Tipp geben, wo wir diese medizinischen Geräte finden können? Tausend Dank! Kontakt: www.forumostwest.ch

Charkiw- Charkow

Потреби станом на 31.1 2015 – для надання медичної допомоги

Spital- Bedürfnisse zwecks Behandlung von Verletzten und Erkrankten- am 31.1.2015

Хірургічний профіль- Chirurgie  1.              Апарат для ультразвукових досліджень з датчиками

Gerät für Ultraschalluntersuchung, mit Sensoren

 1.         Для дренування абсцесів і кіст черевної порожнини:

УЗД, насадки та голки під контролем УЗД (інтервенційне УЗД, насадки)

Für Drainage von Abszessen und Zysten des Unterleibes: Ultraschalluntersuchung, Düsen, Nadeln (inkl. Zubehör)

 1.         Апарат для магнитнорезонансної томографії ( МРТ)

Apparat für Magnetresonanz-Tomographie

 1.         Для ендоскопічної резекції шлунку: касети, ушивачі кишкові лапараскопічні лінійний та циркулярний багаторазові з набором касет Ethicon для ендоскопічної резекції шлунку

Für endoskopische Resektion des Magens: Kassetten, Laparoskopie-Darmnähapparate, linear und zirkular für mehrfacheren Gebrauch

mit Ethicon-Kassetten für endoskopische Resektion des Magens.

 1.         Для виконання ендоскопічної холангіопанкреатографії та папілосфінктеротомій: операційний фіброгастродуоденоскоп з набором інструментів для ЕРХПГ

(ендоскопічна ретроградна холецістопанкреатографія)

та ЕПСТ (ендоскопічна папілосфенк терапія) ;

холедохофіброскоп трансдуоденальний (по типу Olympus (CHF-ВР30) )

Für die Durchführung der endoskopischen Cholangiopankreatographie und Papilosphinkterotomie: Fibrogastroduodenoskop mit Instrumentenset für endoskopische retrograde Cholezystopankreatographie und endoskopische Papilasphinktherapie;

Transduodenales Choledochofibroskop  (dem Olympus CHF-ВР30 ähnlich):

 1.         Для лапароскопічної спленктомії та атипової резекції печінки, ЛОР, гінекологічних операціях: шевер

Für laparoskopische Splenotomie und atypische Leberresektion, HNO, gynäkologische Operationen: shaver

 1.         Для малоінвазивних оперативних втручань на органах грудної клітини: тораковідеоскоп   (по типу Olympus VISERA (LTF-V3, LTF-VP)

Für minimal-invasive Thoraxoperationen: Torakovideoskop (ähnlich dem Typ Olympus VISERA (LTF-V3, LTF-VP )       7.              Стійка лапароскопічна  по типу STORZ  або Olympus з аргоноплазменим коагулятором та набором інструментів.

Ständer für Laparoskopie, laraposkoptisch, Typ Storz oder Olympus, mit einem Argon-Plasma-Koagulationsgerät und Instrumentenset

 1.         Для ендоваскулярного стенування жовчних протоків та протоку підшлункової залози, травматологічних оперативних втручань: Елекктронно Оптичний Преобразовувач, стенти

Für endovaskulären Einsatz von Stents in die Gallengänge und den Pankreasgang sowie für traumatologische Eingriffe:  optoelektronischer Konverter, Stents

 1.         Для оперативних втручань на гомілково-стопних та променево-запястних суглобах: астроскопи 1,9-2,5 мм

Arthroskop 1.9 – 2.5 mm: für die Operation an Gelenken, an oberen Sprunggelenk, an proximalen Handgelenk

 1.         Для видалення гемороїдальних вузлів: стиплер для гемороїдектомії

Zur Entfernung von Hämorrhoiden: Stipler für Hämorrdektonie

 1.         Для заміни хрусталика очей: операційний багатофункціональний мікроскоп операційний з ножним електроприводом, апарат для факоемульсіфікації

Für Ersatz des Augenlinse: operativer multifunktionaler Mikroskop mit Fuß, elektrisch betrieben, Apparate für die Phakoemulsifikation.German (Germany)

 1.         Апарат гемодіалізу

Apparat der Hämodialyse

 1.         Укомплектувати операційні та палати інтенсивної терапії сучасними дихальними апаратами  – 15 шт (випуску не пізніше 2013 року!)

Operationsräume und Räume der intensiven Therapie müssen mit modernen (ab Jahrgang 2013) Luftapparaten ausgerüstet werden. 15 St.       14.             сучасні інгалізіційні (наркозно-дихальниі апарати високого класу з можливістю проведення інгаляційної анестезії і роботи в низько потоковому режимі з системою повного анестезіологічного моніторингу)

moderne Inhalationsgeräte (moderne Narkoseatemschutzgeräte hoher Klasse mit der Fähigkeit zur Durchführung der Elektrotherapie, mit einem System voller Anästhesie-Überwachung)

 1.         апарат інжекторної високочастотної Штучної  Вентиляції Легенів.

Apparat für künstliche Lungenventilation, mit Hochfrequenz

 1.         Набір інструментарію для нейрохірургічних операцій

Instrumenten Set für neurochirurgische Operationen      17.             Набір інструментарію для тотального ендопротезування  тазостегнового суглобу

Instrumenten Set für totale Gelenkersatz des Hüftgelenkes       18.             Набір інструментарію для оперативних втручань на кисті. (по типу Розова)

Instrumenten Set für Knochenoperationen (Rosov Typ)     19.             Сучасний інтроопераційний мікроскоп для Лор операцій

Moderner introoperationeller Mikroskop für HNA-Operationen      20.             Операційний ректороманоскоп

Rektoromanoskop für Operationen 21.             Набір кріоапаратури з гінекологічним устаткуванням

Set der Krio- Geräte mit gynäkologischen Ausrüstung     22.             артроскоп діаметром 2,7 мм  для операцій на гомілковостопному, ліктьовому, променевозап’ястному та кульшовому суглобів.

Arthroskopie-Gerät mit Durchmesser 2,7 mm für Operationen an Gelenken.

 1.         Комп’ютер з обладнанням  для запису відеоскопічних операцій

PC mit Zubehör für Filmen der videoskopischen Operationen

Для відділення переливання крові та інш.

An die Abteilung der Bluttransfusion

 1.         Система для аутогемотрансфузии Cell Saver  5 шт.

Горизонтальна морозильна камера для зберігання крові та ії препаратів (горизонтальний морозильник -20о-86оС – 86 літрів – 2 шт.;

плазмоекстрактори ручні – 4 шт,

ваги-перемішувачі із автоматичною зупинкою забору крові,

запаювач магістральний (мобільний),

термостат для зберігання тромбоцитів,

апарат плазмофорезу гравітаційного типу.

System für Autohämotransfusion Cell Sever, 5 St.

Horizontaler Gefrierschrank zum Aufbewahren des Blutes und Blutprodukte

(horizontaler Gefrierschrank- 20о-86оС – 86 L. – 2 St.

Plazma Exraktoren, manuell, 4 St.

Wagen – Mischgeräte, mit automatischem Stippen des Blutpumpens

Lötgerät, magistral, ,mobil

Thermostat für die Aufbewahrung von Thrombozyten

Apparat für Plasmapherese des Schwerkraft-Types

Урологія- Urologie      25.             Для подрібнення каменів нирок: літотріптер дистанційний та контактний

Für Zerbrechen der Nierensteine: Lithotripter, ferngelenkt und kontaktgelenkt   26.             Електроно – оптичний преобразовувач по типу Simens Siremobil Compact L  або  С-дуга по типу ОЕС 9900

Elektro-optischer Konverter, dem Model „Simens Siremobil Compact L“  oder „ОЕС 9900“ ähnlich.

 

Офтальмологічне устаткування- Ophthalmologische Ausrüstung      27.             Автокераторефрактометр, для експертних рішень та підбору оптичної корекції

Autoceratorefractometer für Experteneinschätzungen und Auswahl der optischen Korrekturen        28.             Лазерне обладнання для офтальмологічних хворих

Lasergeräte für ophthalmologische Patienten     29.             Офтальмологічний мікроскоп, для вітреоретенальної хірургії

Апарат факоемульсіфікації  по типу системи Infinity

В-скан для діагностики

Оптичний конгерентний томограф

Пневмотонометр

Ophthalmologischer Mikroskop für vitreoretenale Chirurgie

Apparat der Phakoemulsation, dem System Infinity ähnlich

V-Scan für die Diagnostik

Optischer Tomographie-Gerät

Pneuma Tonometer

Терапевтичний профіль- Therapeutische Richtung  30.             Апарат для фіброеластометрії ( по типу FibroScan FS 402) для якісної оцінки рівня фіброзного переродження печінки з метою моніторингу противірусної та гепатотропної терапії у хворих на вірусні гепатити, аутоімунні захворювання, стеатогепатози і т.д.

Apparat für die Fìbroelastometrie (Typ FibroScan FS 402) für qualitative Beurteilung der faserigen Degeneration des Lebers zwecks Monitoring der antiviralen und hepatotropen Therapie bei Patienten mit viraler Hepatitis und mit autoimmunen Krankheiten.

 1.         апарат «Штучна нирка» (апарат для проведення екстреного гемодіалізу по типу апаратів компанії Fresenius Medical Care).

Geräte der „Künstlichen Niere“ (Gerät für die Durchführung von Notfall-Hämodialyse, den Geräten der Firma Fresenius Medical Care ähnlich)

 1.         апарат для МСТ – для Запровадження магнітно-судинної терапії та глибокої стимуляції мозку у лікуванні резистентних депресій апаратними методами

Gerät für magnetische vaskuläre Therapie und tiefe Hirnstimulation zur Behandlung von resistenten Depression durch Hardware-Methoden    33.             Апарат для гіпербаричної оксигенації (ГБО)

Apparate für die hyperbare Oxygenierung

 1.         Цифрові Апарати  для Дослідження електролітів, газів крові та гормонів.

Digitale Geräte für Analysen der Elektrolyten, Blutgase und Hormone     35.             Безконтактні тонометри

Kontaktlose Tonometers          Ліжка функціональні, прикроватні тумбочки та інш.

Spitalbetten, Spitalstände, andere Spitalmöbelartikel

Заступник начальника медичного клінічного центру

Північного регіону з медичної частини – начальник В. Скиба

Stellvertretender Chef des medizinischen Spitalzentrums Yevgeniy Skyba

 1. Januar 2015, in Charkow

_